Privacy Studio C Online

Privacyverklaring StudioConline.nl

StudioConline.nl ('''wij''), gevestigd in Nederland, biedt diensten aan consumenten aan via haar website. Daarnaast hebben wij een community software waarmee onze klanten in contact met elkaar kunnen komen en elkaar kunnen helpen. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


StudioConline.nl acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://studioConline.nl, https://leden.studioConline.nl en onze Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 12 juni 2018


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die StudioConline.nl aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

• Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;

• Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;

• Betaalinformatie; BTW nummer, Bankrekeningnummer;

• Afbeeldingen waarmee u kunt worden geïdentificeerd;

• Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

• Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de diensten;

• Het maken van een account binnen Studio C Online

• Diensten af te leveren via mail

• Het afhandelen van betalingen

• Communicatie tussen Studio C Online en websitebezoekers;

• Opmaken en versturen van facturen

• Spampreventie;

• Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;

• Analyse van statistieken en optimalisatie van de diensten.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. Dit betekent dat het IP-adres wordt gemaskeerd, er een verwerkingsovereenkomst is getekend met Google en dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

• Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;

• Encryptie van data;

• Pseudonimiseren van data;

• Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;

• Overdrachten alleen over SSL;

• Purpose-bound toegangsbeperkingen;

• Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden


Onze diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het bieden van trainingen en aan het leveren van community software waarmee onze klanten met elkaar in contact kunnen komen en zo elkaar kunnen helpen en steunen. Onze klanten bepalen wat voor soort gegevens zij verzamelen en delen via de community. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.


StudioConline.nl

Tabakskamp 86

3751 JP Bunschoten

Nederland